wczytywanie strony...
katalog kaprys met okucia budowlane

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów
KAPRYS-MET Maria Gniadek, Jacek Gniadek Sp. J.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAPRYS-MET Maria Gniadek, Jacek Gniadek Sp. J., adres: ul. Fr. Bielowicza 85, 32-040 Rzeszotary („Administrator danych”), dane kontaktowe: tel. 12 270 50 60 adres e-mail: biuro@kaprys-met.pl

2) Administrator danych będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe w następujących celach:

  • związanych z zawarciem i wykonaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  • RODO, związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  • RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  • RODO.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • Pracownicy i współpracownicy Administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z wykonywaniem obowiązków;
  • dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora danych (w szczególności podmioty wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4) Administrator danych nie będzie przekazywał Pani / Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

5) Administrator danych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.

9) Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

Sklep on-line

Przejdź do zakupów
przej do góry strony